>
<

Museu Etnològic del Montseny, La Gabella. Arbúcies

Per a assolir un marc adequat per a la nova museolgia de la col·lecció permanent del Museu es proposen diverses millores i reestructuracions en l'edifici existent que al seu torn permetran uns itineraris millorats i una circulació d'acord amb el guió museogràfic. La reordenació permetrà una fluida seqüència d'espais expositius i crearà unes sales singulars (una en cada planta) per a contemplar els elements claus de la col·lecció.

Dibuix

Crèdits

Projecte: Reestructuració i nova museografia per al Museu Etnològic del Montseny “La Gabella”.
Localització: Arbúcies, Girona
Data: 2009-2010

Autor: Julia Schulz-Dornburg
Col·laboradors: Eugenia Troncoso

Promotor: Ajuntament d’Arbúcies, Museu La Gabella
Il·luminació: Toni Rueda
Gràfica: AAAA. Pere Canals

Fotos: Pau Esculies