>
<

Reforma Habitatge 13. Barcelona.

Crèdits

Projecte: Reforma del Habitatge 13
Localització: Barcelona
Data: 2004

Autor: Julia Schulz-Dornburg

Fotos: Pau Esculies Plou