>
<

Restaurant "La Verónica". Rambla del Raval, Barcelona

El restaurant La Verónica es va mudar a la Rambla de Raval. Els elements principals que configuraven l'espai original, ja convertits en marca o identitat pròpia del local, com el banc lluminós, les bombetes penjats i els colors es resituen en el nou espai de dues plantes per a crear una nova i més completa versió del exitós local.

Crèdits

Projecte: Restaurant “La Verònica”    
Localització: Rambla de Raval 2- 4, Barcelona
Data: 2007

Autor: Julia Schulz-Dornburg
Col·laboradors: Eugenia Troncoso, Ema Dunner, Mariona Benedito

Promotor: Francesc Llorca
Constructor: Equip Julià

Fotos: Miguel Bargalló