>
<

Viatge a la Lluna. CCCB, Barcelona

L'exposició va presentar els objectes i l’story-board de la pel·lícula VIATGE A LA LLUNA, produïda per Frederic Amat amb el guió cinematogràfic de Frederic Llorca.

Dibuix

Crèdits

Projecte: Exposició “Viatge a la lluna”    
Localització: CCCB, Barcelona
Data: 1998

Autor: Julia Schulz-Dornburg

Promotor: Centre de Cultura de Contemporània de Barcelona
Artista: Frederic Amat
Muntatge: Magatzem de Disseny

Fotos: Julia Schulz-Dornburg