>
<

Llibre: Arte y arquitectura: nuevas afinidades

Aquest llibre incideix en les experiències comuns de l'art i l'arquitectura, en el que vénen compartint durant aquestes dues últimes decadas. Detecta les influències recíproques i establix les connexions entre dues disciplines que gairebé arriben a confondre's en una extrapolació i intercanvi mutu de resultats. El llibre està estructurat en vuit parts temàtiques i en ell s'estableixen paral·lelismes entre obres d'arquitectes i artistes. Constituïx un repàs a les últimes tendències d'ambdues activitats que s´han encaminat cap a l'exploració sensual de l'espai i la revaloració del paper de l'espectador en les obres. A pesar que les trajectòries que deuen conformat les diferents obres tenen el seu origen en disciplines i maneres de pensament diferents, els resultats són sorprenentment similars.

Crèdits

Títol: “Art i arquitectura: noves afinitats”
Data de Publicació: 2000

Autor: Julia Schulz-Dornburg

Traducció i revisió: Elena Llorens Pujol, Paul Hammond
Diseny de la coberta: Estudi Coma
Editorial: Gustavo Gili, SA. Barcelona