>
<

“Panoramic life”, Munic

Aquesta col·lecció de fotos satelitales mostra que el traçat de les recents urbanitzacions especulatives és notòriament descontextualitzat del seu entorn. "Benvingut a la vida que esperaves" diu una de les promocions immobiliàries a la costa del sol. Com és la ciutat on podries desenvolupar la vida que esperaves? Com és la urbanització on es viu la vida panoràmica? Com s'articula un lloc on la vida cobra un altre punt de vista? Característiques excepcionals com "platja a la muntanya", "avionetes privats al jardí" o "golf al desert" regeixen la disposició de carrers i places en aquestes noves urbanitzacions al marge de la particularitat del territori. Els resultats són sorprenents, formalment més semblant a un estampat tèxtil que a un pla urbanístic. Es tracta de trames urbanes idealitzades, compostes per suggerir un entorn perfecte per a un estil de vida feliç. Així el pla es transforma en la imatge de la promoció, la seva principal funció ja no és la d'ordenar l'espai però de ratificar la ficció.

Crèdits

Projecte: “Panoramic life”
Localització: Galeria Knust x Kunz, München
Data: octubre 2014

Autor: Julia Schulz-Dornburg
Col·laboradors: Eugenia Troncoso

Fotos: Julia Schulz-Dornburg