>
<

Hondakin Modernoak, Hirigileak testuinguru berriaren aurrean. COAVN, Bilbao

El seminari "Urbanistes davant el nou context", organitzat per l'agrupació Basc-Navarra d'Arquitectes Urbanistes (AVNAU) i Ekos, Assessoria d'Investigació Mediambiental va brindar l'oportunitat de mostrar exemples del inventario fotográfico de la construcción especulativa abandonada a Espanya que retrata paratges ocupats per conjunts d’edificacions incompletes dins del territori nacional.

Premsa

Zazpika Gara, 07.02.14
Berria, 30.01.14

Crèdits

Projecte: Exposició Ruïnes Modernes
Localització: Col·legi Oficial d'Arquitectes Basc-Navarro, Alameda Mazarredo 69-71, Bilbao
Data: gener 2014

Autor: Julia Schulz-Dornburg
Investigació i documentació: Eugenia Troncoso

Promotor: AVNAU i EKOS
Coordinació: Javier Martínez Callejo, Ibai Gandiaga Pérez de Albéniz