>
<

Seminari "Sobre la fotografia", La Virreina

Dotze fotògrafs estan convidats a participar en un cicle de sis presentacions. Estan aparellats, i cada parella tindrà dues hores a la seva disposició. Betsy Green - Isabel Codina,  Pía Elizondo - Mònica Roselló,  Bettina Lockemann - Julia Schulz-Dornburg, Nuria Martínez - Rebecca Muttel,  Consuelo Bautista - Rosa Feliu,  Anna Malagrida - Elisenda Pons.

Crèdits

Seminari: "Sobre la fotografía"
Localització: La Virreina, centre de la imatge, Barcelona
Data: septembre 2017

Comissari: Manolo Laguillo
Ponents: Bettina Lockemann, Julia Schulz-Dornburg