>
<

"Cultura Catalana Singular i Universal”.
Fira del Llibre, Frankfurt

L'exposició del convidat d'honor en la fira de llibre de Frankfurt “Cultura Catalana, Singular i Universal”, s'estructura en dues parts clarament diferenciades. Un gran tancament curvilini separa la zona interior on se situa l'àmbit expositiu pròpiament dit de l'espai diàfan exterior on conviuen diferents activitats relacionades.

L’interior, que està protegit per aquest tancament, presenta el contingut museogràfic en varis formats: des de vitrines horitzontals de varies capes que alberguen delicats incunables, a pannells gràfics verticals o audiovisuals de gran format. És en aquest espai central, d’il•luminació i circulacions més controlades, a on es mostra la història de la llengua, la literatura i l’edició catalana.
El tancament perimetral està composat per una sèrie de mòduls repetitius que van enllaçant-se formant una espiral. Aquests mòduls tenen doble cara, i, amb un cert dinamisme, permeten que el nucli central, a on s’hi troba el gruix dels continguts expositius, s’expandeixi cap a la resta de l’espai circumdant, dedicat als escriptors catalans d'avui.

Els mòduls, per la seva cara exterior conformen una gran biblioteca a on s’hi ubica la diversitat de llibres de consulta. Al seu voltant resta una àmplia zona, diàfana, amb il•luminació natural i vistes sobre la plaça, en la qual hi conviuen també diferents activitats. Per una banda, és un lloc de trobada, de descans i de consulta de les obres presentades a la biblioteca. I per l’altra, es disposa d’un petit escenari destinat a actes diversos (presentacions, col•loquis, projeccions, etc). Per a tot això es distribueixen còmodes seients de lectura i prestatges baixos, de recolzament, disseminats per aquest l’espai.

Però l’element més visible i significatiu és una instal•lació de “llibres” suspesos del sostre. Uns volàtils díptics penjats que conformen un bosc de paraules que no tan sols acoten i domestiquen la gran alçada lliure del sostre existent, sinó que també li confereixen una vistosa i festiva identitat visual. La instal•lació busca transmetre formalment aquest sentiment d’alegria, de celebració especial i d’ocasió única que representa la presentació mundial de la cultura d’una llengua minoritària. Un eteri núvol que creix fins a convertir-se en una pluja de conceptes relacionats amb la cultura catalana.

Dibuixos

Concepte

Premsa

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 10.10.2007
El País, 10.10.2007
La Vanguradia, 10.10.2007
Avui, 11.10.2007
Avui, 09.10.2007
Avui, 10.10.2007
La Vanguardia, 10.10.2007

Crèdits

Projecte: Exposició ”Cultura Catalana Singular i Universal”
Localització: Espai Fòrum, Feria de llibre, Frankfurt
Data: 2007

Autors: Julia Schulz-Dornburg, Gustau Gili Galfeti
Col•laboradors: Eugenia Troncoso, Ema Dunner

Promotor: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Institut Ramon Llull – IRL e ICIC.
Producció: CCCB
Muntatge: Manterola
Gràfica: La Vista

Fotos: Florian Heurich