>
<

Modern Ruins Berlin
A Topography of Profit. Aedes, Berlin

La exposició es el resultat d’un procés continu d’investigació que ha començat al any 2010 amb les primeres indagacions sobre universos de l'oci, ciutats fantasmes i paisatges de lucre. L'ocàs prematur d'alguns d'aquests assentaments a causa de l'esclat de la bombolla ens presenta amb imatges d'inquietant bellesa, la incongruència entre la vida curta de l'especulació immobiliària-avortada per causes tècniques-i les seves perdurables seqüeles físiques.
L'exposició s'organitza en dues parts, per una banda la sèrie de fotografies, i per l'altra, la peça “la vida panoràmica”, un cas d'estudi. L’exposició ofereix l’opció d’agrupar la informació per tipologies i afavoreix una lectura comparativa. La combinació de realitat i ficció, d’eslògan promocional i estat actual, de son i evidència formen el seu fill conductor.
Així les fotografies es presenten acompanyades per les seves dades promocionals i un plànol urbanístic que les posa en relació amb el municipi que els va donar origen.
En la peça “La vida panoràmica”, un conjunt de vídeos publicitaris de diferents promocions, organitzats en 3 capítols s'exhibeixen juntament amb les dades i planimetries de 24 projectes, en el Camp de Múrcia i serveix de base per explicar què podria succeir si tots els somnis es complissin, si la ficció es converteix en realitat.

  Premsa

  Süddeutsche Zeitung, 10.12.12
  Handelsblad, 31.01.2013
  Sonntaz, 02.02.2013
  Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17.02.2013
  AMC ACTUS, 05.03.2013

  Crèdits

  Projecte: Comissariat i disseny de l’exposició “Modern Ruins, a Topography of Profit”
  Localització: Galeria Aedes, Berlín
  Data: març 2013

  Autor: Julia Schulz-Dornburg
  Col·laboradors: Eugenia Troncoso

  Promotor: Aedes am Pfefferberg,
  Gràfica i catàleg: Bruno Bakalović, Plex Berlin
  Audiovisuals: David Mauas, Milagros Producciones
  Muntatge: Varius GmbH, Berlín

  Fotos: Erik-Jan Ouwerkerk