>
<

Sensacions. Edifici Fòrum, Barcelona

Un dels principals criteris d'actuació en l'Edifici Fòrum era respectar el caràcter de l'edifici d'autor i situar-se dintre de la “caixa negra” d'una forma exempta i independent, evitant al màxim ajuntar estructures existents amb suports i parets expositius.

La instal·lació museogràfica “Sensacions”, situada en la primera planta en el vértex sud de l'edifici s'articula amb tres elements expositius: el gran mapamundi, les “vitrines lluminoses” i el “skyline”.

Els tres elements estan dissenyats per a aglutinar la gran variació d'escala i dimensions dels elements expositius, des de la perspectiva ininterrompuda de la sala amb una profunditat de 50 metres o la visió intimista d'un objecte de 3 centímetres d'alçària.

L'exposició obre amb “les Barcelones del món”, un gran mapamundi lluminós que ressalta, situa i referència la informació audiovisual de les diferents Barcelones del món. El conjunt de pantalles penjades acosta la mirada del visitant des de les Barcelones llunyanes a la de la Barcelona d'aquí, amb una sèrie de “timelaps” que recorren diferents llocs de la ciutat al llarg del dia i de la nit.

Entrada en l'exposició, ens trobem amb els elements principals de la sala, el “Skyline” i la “vitrina lluminosa”, contundents en format i recognoscibles com fil conductor visual, que permeten inserir, compondre i aplicar una gran varietat d'informació expositiva des de fotos, textos, grafica, objectes fins a video, música i multimèdia sense perdre la unitat, coherència i seqüència visual.

“Skyline”, com una gran finestra panoràmica, complementa les vistes reals des de les finestres existents amb una visió museogràfica de Barcelona. “Skyline” és un retrat, una secció de la ciutat que es desplega al llarg de la paret exterior de l'edifici fòrum. La seva silueta està formada pel contorn dels monuments, edificis i elements topogràfics més destacats de la ciutat. Encastats i sobreposats en el grossor d'aquest gran “aplique” es troben una sèrie de fotos, videos i sons que exposen i expliquen diferents aspectes de la ciutat. Una línia de llum contínua dibuixa un horitzó que lentament canvia de color, un efecte que augmenta la sensació de tridimensionalitat i de pas del temps del conjunt panoràmic.

Interrompuda per les finestres de la façana, la panoràmica es divideix en sub-zones, seccions enteses com “barris” que a la vegada ordenen i situen la informació pertinent a aquestes zones de la ciutat.

Com element addicional al skyline, s'augmenta la profunditat o el gruix de les finestres existents, lleument desplaçades en planta. S'exposa, en capes translúcides, informació històrica relacionada amb la vista actual.

Enfront del skyline, situat en la paret cega de l'interior, es despleguen les vitrines il·luminades d'aspecte eteri que creen altre tipus de finestra, una panoràmica virtual composta per diferents aspectes i temàtiques de la ciutat. La seva estructura estratificada permet superposar diferents capes d'informació i material expositiu en suports transparents creant una tri-dimensionalitat i profunditat de lectura com la pròpia visió des d'una finestra.
Les ”Vitrines Lluminoses” són un conjunt d'elements que, en les seves variacions, exhibeixen el material expositiu central de la instal·lació. La disposició d'aquests elements es regeix pels capítols expositius. Tres “illes”, com referència al carrer (tema elemental del guió), formen el conjunt de l'àmbit que subdivideix àrees temàtiques i crea al seu torn uns espais “bucles” per a informació suplementària. L'element principal, present en totes les variants de les vitrines és la llum. La caixa de llum, nucli de totes les vitrines (tal com si es tractés d'una finestra de debò), il·lumina l'espai i ressalta els objectes i elements exposats. El seu to i color s'adapten al contingut i a la ubicació en l'espai.

 

Dibuix

Concepte

Crèdits

Projecte: Exposició ”Sensacions”
Localització: Edifici Fòrum, Barcelona
Data: març 2007

Autor: Julia Schulz-Dornburg
Col·laboradors: Eugenia Troncoso, Ema Dunner, Mariona Benedito

Promotor: ICUB / BSM, Ajuntament de Barcelona
Comissari: ERF
Il·luminació:Toni Rueda
Gràfica: Base
So: Xavier Maristany
Muntatge: Grop S.L.

Fotos: Miguel Bargalló