>
<

Futur Compost. Palau de la Virreina, Barcelona

FUTUR COMPOST tractava d'exposar el destí, l'actualitat i la història del disseny industrial català a través d'una selecció d'objectes que representessin, segons el comissari, l'eclecticisme de la nostra quotidianitat.
Malgrat que els tres apartats de l'exposició, definits pel passat, el present i el futur marcaven un desenvolupament lineal i cronològic, la selecció dels objectes demanava un recorregut menys dirigit. En les nombroses sales del Palau de la Virreina calia crear tres àmbits clarament definits, diferents entre ells i, a la vegada, relacionats. Nosaltres volíem destacar l'aspecte simultani d'una exposició que ajuntava objectes contemporanis, històrics i visionaris, com si el temps s'hagués congelat per un moment per viure el present amb la visió del futur i la certesa del passat.
Vam optar per sobreposar dos grans espais amorfs a l'estructura clàssica del palau, connectats entre si per un passadís circular. La il·luminació i l’ús de colors, juntament amb el tractament escenogràfic de les ombres dels objectes, servia per accentuar les diferents característiques dels espais generats. Una tela blanca, translúcida, marcava el límit de l'àmbit curvilini, dedicat a la visió del futur. Els objectes exposats en aquest espai blanc i lluminós, semblaven tan lleugers i intangibles que ni tan sols deixaven una ombra. El conjunt d'aquesta gran bombolla central flotava i estava acotxat per l'àmbit del present, un espai més ferm i real. Allà, les parets pintades d'un color taronja intens, definien un àmbit més tangible i elemental on es va ressaltar la solidesa dels objectes projectant-ne les llargues ombres. L'espai del passat, en canvi, estava definit per una llum tènue i colors matisats. Consistia en un lloc de connexió i de reflexió, un espai tranquil on no quedava més que les ombres dels artificis i els noms dels seus autors pintats a les parets.

Dibuix

Concepte

Crèdits

Projecte: Exposició “Futur Compost”    
Localització: Palau de la Virreina, Barcelona
Data: 1999

Autors: Julia Schulz-Dornburg, Niall O´Flynn

Promotor: Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona
Comissari: Quim Larrea
Gràfica: Eulàlia Coma
Muntatge: Croquis

Fotos: Eli Armora