julia schulz-dornburg

arquitecto

 • Seminari "Sobre la fotografia", La Virreina

  Dotze fotògrafs estan convidats a participar en un cicle de sis presentacions. Estan aparellats, i cada parella tindrà dues hores a la seva disposició. Betsy Green - Isabel Codina,  Pía Elizondo - Mònica Roselló,  Bettina Lockemann - Julia Schulz-Dornburg, Nuria Martínez - Rebecca Muttel,  Consuelo Bautista - Rosa Feliu,  Anna Malagrida - Elisenda... >>

 • Arquinset - Setmana d'Arquitectura: 3ra edició de Paisatges Contemporanis

  La tercera i última edició estarà dedicada a l’anàlisi del nou cicle especulatiu immobiliari que es lucra amb la(es) ruïna(es) (de la bombolla anterior). I, finalment, podrem respondre la pregunta inicial del 2013. Quan vam llançar el «Què fem amb tot això?» no vam saber anticipar l’eficàcia amb què el mateix sistema que va crear els cadàvers... >>

 • Cadàvers Immobiliaris: Base de dades post-bombolla

  Una de les conseqüències més notables de l'actual crisi econòmica a Espanya és la proliferació de projectes arquitectònics i desenvolupaments urbanístics inacabats, infrautilitzats o buits. Macrourbanitzacions fantasma, edificis públics abandonats o infraestructures a mig fer formen avui part indeleble d'un paisatge sacsejat per una absurda... >>

 • Arquinset-Setmana d'Arquitectura: 2nda edició de Paisatges Contemporanis

  La nova edició d'Arquinset arrenca amb una trobada per a la "Creació d'una base de dades pública dels cadàvers immobiliaris" i un taller: "Documenta des de l'aire" organitzat per Basurama. Es complementarà amb la preestrena el 20 de novembre del documental "Cases buides" sobre les conseqüències del boom immobiliari (Marisol Soto Romero i Manuel... >>

 • Hondakin Modernoak, Hirigileak testuinguru berriaren aurrean. COAVN, Bilbao

  El seminari "Urbanistes davant el nou context", organitzat per l'agrupació Basc-Navarra d'Arquitectes Urbanistes (AVNAU) i Ekos, Assessoria d'Investigació Mediambiental va brindar l'oportunitat de mostrar exemples del inventario fotográfico de la construcción especulativa abandonada a Espanya que retrata paratges ocupats per conjunts... >>

 • Arquinset-Setmana d'Arquitectura: Paisatges Contemporanis

  Cada societat reflecteix en el paisatge les seves capacitats, els seus somnis i les seves limitacions. Capacitats, somnis i limitacions que avui no depenen només de la seva organització i del seu potencial endogen, sinó també del lloc que ocupa davant dels fluxos mundials de capital, mercaderies, informació i persones. Ara bé, aquest paisatge és... >>

 • Taller "Con el viento a favor" . La Muela, Zaragoza

  La investigació del cas "La Muela - amb el vent a favor", va ratificar elements que permeten plantejar estratègies de transformació. L'anàlisi del lloc a escala amb el cadàver va implicar una mirada al territori amb la seva realitat geofísica i mediambiental i a escala més petita, al paisatge com a representació cultural, com a territori "fabricat... >>

 • Llibre: Ruinas Modernas, una topografia de lucro

  "Ruïnes modernes, una topografia de lucre" és un inventari fotogràfic de la construcció especulativa abandonada a Espanya. Es retraten paratges ocupats per conjunts d'edificacions no completats dins del territori nacional. La recent implantació massiva d'enclavaments d'oci, complexos turístics i residencials de tota mena ha... >>

 • Llibre: Cases de pel·lícula - Habitatge visionari al cinema

  El llibre examina l’arquitectura domèstica visionària al cinema. Es tracta d'una recopilació de 20 cases extraordinàriament imaginatives. La tipologia, la mida i el caràcter de les cases que cobreixen l'època entre 1924 i 1997 , representen visions concurrents d'un hipotètic futur i representen, en tres dimensions, el sentiment predominant i... >>

 • Llibre: Arte y arquitectura: nuevas afinidades

  Aquest llibre incideix en les experiències comuns de l'art i l'arquitectura, en el que vénen compartint durant aquestes dues últimes decadas. Detecta les influències recíproques i establix les connexions entre dues disciplines que gairebé arriben a confondre's en una extrapolació i intercanvi mutu de resultats. El llibre està estructurat en vuit... >>